Follow Us:

Struktur Organisasi STIMRA

Home Struktur Manajemen STIMRA

 

Ketua                     : Hotbonar Sinaga, S.E., CIIB., CLU., ChFC.

Wakil Ketua I             : Dr. Hasbi Wahidi, A.P. Par., S.Pd., M.Pd.

Wakil Ketua II            : Mohammad Mustaqim, S.E., M.M., AAAIJ., ICLFP., AAAK., QIP.

KEPALA PROGRAM STUDI

(Plt) S1 Manajemen  : Dr. Hasbi Wahidi, A.P.Par., S.Pd., M.Pd.

D3 Asuransi               : Abdullah Amrin, S.E., M.M.

Kepala Lembaga :

Lembaga Penjaminan Mutu                          : Yusnani Nasution, S.E., M.Si.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat     : Robert A.B., S.E., M.M.