PENANDATANGANAN MOU

Jakarta, 30 Juni 2022
Pada hari yang berbahagia STIMRA, LPAI, LSP Perasuransian Syariah dan Islamic Insurance Society melakukan penandatanganan MOU kerjasama, semoga dengan penandatangana MOU ini semakin erat kerjasama antara STIMRA, LPAI, LSP Perasuransian Syariah dan Islamic Insurance Society.